Vi har ett arv att förvalta

Hermelinska släktföreningen har ett ansenligt kapital att förvalta - totalt rör det sig om ungefär 25 miljoner kronor (2016). Kapitalet är fördelat på fyra olika fonder.
- Hermelinska släktfonden
- Viktor Hermelins Minne
- Ebba Sophia Ribbings minnesfond
- Lena Robertsdotters fond

Styrelsen har genom ett särskilt avtal 2015 överlåtit till Öhmans att förvalta hela vårt kapital.