Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Man kan också betala en livstidsavgift som är 2 000 kr. En lämplig present till barnbarnen! De som är under 18 år och de som bor utomlands är befriade från att betala medlemsavgift.

Medlemsavgiften används främst för att ge ut Nätverket, hålla hemsidan och subventionera våra släktmöten.

Inbetalning sker till Hermelinska släktföreningen; plusgiro 151816-6, bankgiro 5273-3789 eller SEB kontonummer 5811-10 017 46. Ange namn och födelsedatum på talongen.

Endast de som inte häftar i skuld de senaste fem åren har rösträtt på släktmöte. När vi skickar ut Nätverket bifogar vi en påminnelse om obetalda medlemavgifter.