Välj en sida

Landsbrukstidningen Förvetet publicerade en artikel om Carl Hermelin på Degla och hans nu realiserade vision att göra Degla lövskog till ett naturreservat. Orörd och variationsrik lövskog, som en skattkammarö för rödlistade arter. Läs artikeln här.