Edvards kvist

Bilden visas översiktligt de ättlingar till Edvard och Elisabeth som enligt släktföreningens stadgar är medlemmar. Här kan du se en mer komplett släkttavla över Edvards kvist.