Generösa donationer

Släktföreningen har fått ett antal donationer. De flesta av dessa gåvor har samlats i den så kallade släktfonden.

Tre donatorer har skänkt stora belopp och låtit bilda särskilda stiftelser. Avkastningen ska tillfalla släktingar enligt särskilda villkor för varje stiftelse. Dessa stiftelser är
- Viktor Hermelins Minne
- Ebba Sophia Ribbings Minnesfond
- Lena Robertsdotters Fond

Samtliga fyra fonder förvaltas av Öhman Wealth Management AB enligt en särskild policy.