Släkten Hermelin

Ätten har sitt ursprung ur den värmländska släkten Skragge. Äldste kände stamfader är Simon Skragge som i mitten av 1500-talet levde på Hammarön. Hans sonsons son Olof Hermelin (1658-1709) var sekreterare och historiegraf i Kungliga kansliet. Olof avancerade under krigsåren till kansliråd och statsekreterare. Han adlades av Karl XII i huvudkvarteret i Olesznica i Lillpolen den 15 november 1702. Olof Hermelins son riksrådet Carl (1707-1789) upphöjdes till friherrlig värdighet den 5 november 1766 på Stockholms slott av kung Adolf Fredrik.

Friherrebrevet utfärdades först 1776 och introduktionen samma år. Originalsköldebrevet 1702 liksom friherrebrevet i original 1766 förvaras i Hermelinsamlingen, Riksarkivet.