Släktregistret

Syfte

Syftet med släktregistret är att kunna skicka ut vår tidning Hermelinska Nätverket, inbjudningar till exempelvis släktmöten, födelsedagshälsningar och annan information till medlemmar i Hermelinska släktföreningen. Släktregistret får inte användas för några andra ändamål. Innehållet i registret får inte överlåtas till annan person eller organisation.

Innehåll

Registret innehåller följande personuppgifter
• Namn
• Genealogisk information (gren, kvist, blad, etc)
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Födelsedatum
• Datum för giftermål
• Typ av medlemskap (Aktiv/Passiv/Riddarhuset)
• Information om medlemsavgift

Kontrollera

Vi behöver ditt samtycke för att hålla uppgifter om dig i vårt släktregister. Det gör du enklast genom att kontrollera och godkänna uppgifterna som står där. Gör det för din egen räkning, för dina omyndiga barn och för andra nära anhöriga som inte kan eller vill göra det själva. Gå till Uppdatera dina uppgifter för att godkänna eller komplettera dina/era uppgifter.

Om vi inte får något svar från dig får vi enligt personuppgiftslagen (PUL) inte ha dig med i vårt register. Då kan vi inte skicka Nätverket, inbjudningar eller annan information till dig.