Karlstad 1956

Ordförande David (översten) ledde mötet där 68 släktingar deltog. Mötet informerades om att våra fonder som har varit placerade i obligationer nu successivt ersätts med aktier. Medlemsavgiften fastställdes till 10 kr. Professor Rolf lagerborg, Borgå och stadsarkivarien Fil. dr. Sven W Olsson, Västerås valdes som hedersledamöter.
- Styrelseberättelse
- Ekonomiska räkenspaker
- Protokoll