Uppsala 1951

David är fortfarnade ordförande och släktföreningen består nu av 174 medlemmar. Fondernas placeras numera i räntebärande aktier i stället för statsobligationer. Lilly Hermelin gav 60 000 kr som bildade fonden Viktor Hermelins Minne.
- Styrelseberättelse