Arkiv

På flera platser har det samlats intressanta handlingar om släktingar. Vi har inte full överblick över alla dessa platser men presenterar här de fyra viktigaste arkiven. Därutöver samlar vi både nytt och gammalt material i digital form på hemsidan som numera har blivit ett både intressant och lättilllgängligt arkiv. Se bara på biografier, gårdar och släktmöten.