Välj en sida

Sköldebrev

Sköldebrev är ett dokument i vilken kungen bekräftar adelskapet och där också det heraldiska vapnet beskrivs. Vi har ett sköldebrev för sekreteraren Olof Hermelin 1702, ett sköldebrev för kommersrådet Samuel Söderling från år 24 januari 1773, och ett friherrebrev för riksrådet Carl Hermelin 22 mars mars 1776. Alla tre donerades 2017 till Riddarhuset och förvaras där.