Riddarhuset

De sköldebrev som funnits i släktens ägo deponerades i början av 1900-talet hos Riksarkivet och samtidigt flyttades ägandet till släktföreningens. Där har de fört en ganska undanskymd tillvaro och bevarats i gott skick.

Riddarhuset har en av världens främsta samlingar av sköldebrev och styrelsen beslutade 2017 att donera sköldebreven till Riddarhuset. Dessa gamla och sköra dokument ska nu digitaliseras och förvaras enligt konstens alla regler.

Sköldebrev från 1702-11-15 för utdöda adliga ätten Hermelin
Friherrebrev från 1776-03-22 för friherrliga ätten Hermelin
Sköldebrev från 1773-01-24 för utdöda adliga ätten af Söderling
Den approberade originalskissen för friherrliga ätten Hermelin