Svens kvist

Sven var gift med Anna f Olson. Deras ättlingar är vitt spridda i världen; Tyskland, Canada, Venezuela, Spanien och USA, mest i Kalifornien. Längst ned till höger hittar vi Donald som har glatt oss med sin närvaro de senaste släktmötena.

Sven David, Översten