Svens kvist

Sven var gift med Anna f Olson. Deras ättlingar är vitt spridda i världen; Tyskland, Canada, Venezuela, Spanien och USA, mest i Kalifornien. I bilden längst ned till höger hittar vi Donald som har glatt oss med sin närvaro de senaste släktmötena. Här kan du se en mer komplett släkttavla över Svens kvist.

Sven David, Översten