Välj en sida

Biografier

Vi har många intressanta släktingar. En del har blivit berömda och omskrivna, andra har gjort stora saker mer i skymundan och de flesta har spännade saker att berätta. Här följer ett litet urval. Vi har delat upp biografierna i stammen och i de fem gårdar som vi härrör från. Vill du fylla på med någon biografi så hör av dig till Johan