Välj en sida

Åsby

Åsby gård ligger i Eskilstuna kommun, inte långt från Österby gård som också tillhört ätten Hermelin. Under perioden 1847 – 1885 tillhörde gården David Hermelin. Det var några svåra år för jordbruket och år 1885 sålde David hela godset till sin broder gamle-baron Axel på Gripenberg som behöll det till 1895. På Åsby placerades sonen Joseph, som skulle sköta jordbruket enligt direktiv från fadern. Elias har skrivit Åsbys historia som gavs ut av Eskilstuna museers årsbok 1973.

Den gamla huvudbyggnaden vid Åsby härstammar sannolikt från 1700-talet och där finns takmålningar i ett rum, dock sannolikt “påbättrade” under senare tid. David Hermelins broder, konstnären Olof på Österby, målade 1873 en tavla av denna byggnad med dess flygel.

Under 1870-talets senare del uppfördes vid Åsby ett nytt corps de logis i italiensk villastil. Där finns dekorationsmålningar i hallen, utförda av Olof Hermelin 1880.