Välj en sida

Arkiverat hos släktingar

Släktföreningen har föremål som av olika skäl inte lämpar sig att förvara i Släktarkivet i Eskilstuna. För att bevara minnet av var dessa saker finns så följer här en ofullständig förteckning. Har du något föremål som tillhör släktföreningen, vänligen kontakta Johan


Porträtt föreställande Carl Hermelin, äldre bror till S G Hermelin, målad av Olof Arenius, ursprungligen ägt av Tryggve. Porträttet ska enligt givaren – Elias – förvaras hos släktföreningens ordförande, Johan i Sollentuna sedan 1996.


Medaljong föreställande David Robert Montgomery – skaparen av Vallsnäs – skänkt av Elias Hermelin som genom styrelsens beslut ska placeras hos lämplig släktmedlem. Medaljongen hänger hos Magnus på Vallsnäs sedan 1984.


Kopior av porträtt av August Söderling och Ebba Sofia f. Ribbing utförd av C. F. von Breda. Originalet utfört av Bade. Tavlan är skänkt av Elias Hermelin och ska genom styrelsens beslut placeras hos lämplig släktmedlem. Tavlan innehas av Lars på Marieberg sedan 1984.