Välj en sida

Hedersmedlemmar

Släktföreningen har genom åren uppmärksammat några personer som gjort alldeles särskilda insatser vilka på olika sätt gynnat den Hermelinska ätten.

1956 Professor ROLF Lagerberg (En värmlandssläkts öden, 1919)
1956 Fil dr SVEN W Olsson (Olof Hermelin – en karolinsk kulturpersonlighet och statsman, 1953,
1961 DAVID Hermelin (ordförande i släktföreningen 1942 – 1961)
1966 Docent GUNNAR Ahlström (De mörka bergen. I boken skildras Samuel Gustaf Hermelins pionjärgärning)
1971 ALF Hermelin
1971 ELIAS Hermelin (sekreterare och ordförande i släktföreningens styrelse)
1981 PER-ERIK Lindahl (Ångest-hjulets svängningar – en biografi om Eric Hermelin, 1976 samt Ett ”hospitalshjons” bibliotek – Eric Hermelin och böckerna, 1979
1986 INGEBORG Hermelin
2006 Professor HANS Helander (Hecatompolis Suionum – Svenskarna hundra städer)
2006 Professor TORE Wretö (Hecatompolis Suionum – Svenskarna hundra städer)
2006 Professor BENGT E Thomasson (Hecatompolis Suionum – Svenskarna hundra städer)
2006 ANDREA Hermelin
2011 CARL GÖRAN Ekerwald