Välj en sida

Hedersmedlemmar

Släktföreningen har genom åren uppmärksammat några personer som gjort alldeles särskilda insatser vilka på olika sätt gynnat den Hermelinska ätten.’

Carl Hermelin

Det är lite oklart när och varför Carl postumt utsågs till hedersledamot. Den första dokumentationen hittar vi i “Redogörelse för Hermelinska Släktföreningens verksamhet 1943-1944. Carl var under flera år släktens äldste och var medlem i den kommitté som bildade släktföreningen.

Ernst Hermelin

Knut Hermelin

Rolf Lagerborg 1956

Professor Rolf Lagerborg valdes vid släktmötet i Karlstad 1956 till hedersmedlem. Lagerborg har skrivit “En värmlandssläkts öden” som kom ut 1919 i Söderström & C:o förlag. Boken handlar om släkten Skragge vars äldsta gren är vid liv i Finland under namnet Lagerborg. Den yngsta grenen lever i Sverige i den friherrliga ätten Hermelin.

Sven Olsson 1956

Fil dr Sven Olsson valdes vid släktmötet i Karlstad 1956 till hedersmedlem. Olsson har skrivit avhandlingen om Olof Hermelin “En karolinsk kulturpersonlighet och statsman” vilken gavs ut av Carl Bloms boktryckeri AB 1953. Recension i SvD. Släktföreningen gav ekonomiskt stöd till Sven Olsson arkivforskningar i Paris.

David Hermelin 1961

David valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Stockholm 1961. David var släktföreningens ordförande mellan åren 1942 – 1961.

Alf Hermelin 1971

Vid släktmötet i Stockholm 1971 valdes släktens huvudman Alf till hedersmedlem.

Elias Hermelin 1971

Vid släktmötet i Stockholm 1971 valdes Elias Hermelin till hedersmedlem. Elias var sekreterare i släktföreningens styrelse 1942 – 1961 och dess ordförande 1961 – 1971.

Per-Erik Lindahl 1981

Läraren och författaren Per-Erik Lindahl valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Åbo 1981. Lindahl har skrivit flera böcker om Eric som till exempel Ångesthjulets svängningar, Jag kan hvissla Beethovens sonater och När man varit vagabond.

Ingeborg Hermelin 1986

Ingeborg Hermelin valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Halmstad 1986. Ingeborg satt i släktföreningens styrelse 1956 – 1966. Hon har tillsammans med Hans Helander översatt Olof Hermelins dikt om fältlivets vedermödor från latin till svenska.

Hans Helander 2006

Professor Hans Helander valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Filipstad 2006. Helander har tillsammans med Tore Wretö och Bengt Thomasson översatt Olof Hermelins dikter om hundra svenska städer – Hecatompolis Suionum.

Tore Wretö 2006

Professor Tore Wretö valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Filipstad 2006. Wretö har tillsammans med Hans Helander och Bengt Thomasson översatt Olof Hermelins dikter om hundra svenska städer – Hecatompolis Suionum.

Bengt E Thomasson 2006

Professor Bengt E Thomasson valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Filipstad 2006. Thomasson har tillsammans med Hans Helander och Tore Wretö översatt Olof Hermelins dikter om hundra svenska städer – Hecatompolis Suionum.

Andrea Hermelin 2006

Andrea valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Filipstad 2006. Folkbildaren Andrea har engagerat sig i släktföreningen verksamhet i allt från medaljen över Samuel Gustaf till Aloen på Noor.

Carl-Göran Ekerwald 2011

Författaren och hedersdoktorn Carl-Göran Ekerwald valdes som hedersmedlem vid släktmötet i Hook 2011. Ekerwald har gjort flera tolkningar av Eric Hermelin bland annat i Persiska antologin och Persisk balsam. Inför Carl Görans 100 årsdag skrev DN en artikel om honom