Välj en sida

Degla

Degla gård ligger i Lommaryds socken, vackert belägen vid sjön Noen. Huset byggdes 1805 på en befintlig grund efter en äldre byggnad.

Bengt Olof (BeO) köpte Degla gård 1938 av Hjalmar Hultner för 290 000 kr. Carl Axel Söderling köpte senare Degla gård av sin far. BeO var en föregångare inom miljörörelsen. Han började tidigt med biodynamisk odling av säd som maldes på gården och gav råvaran till det bröd som sedan såldes i bygden. På gården har aldrig använts konstgödsel, men idag brukas inte jorden med ett undantag. För att bevare äldre tiders sädesslag så finns mindre odlingar av råg, vete, havre och korn. Degla ägs av Carl Hermelin.

Från Tranås-posten har vi här hämtat en detaljerad beskrivning över Deglas historia.