Välj en sida

1947 Eskilstuna

I styrelseberättelsen kan bl a läsas att föreningen har 103 medlemmar, styrelsen har låtet nyprägla medaljen som riksdagen låt prägla år 1800 över Samuel Gustaf samt att Eric överlämnat 50 000 kr till släktföreningen i en fond som ska heta “Ebba Sophia Ribbings Minnesfond”.
– Styrelseberättelse