Välj en sida

Ekonomi

Hermelinska släktföreningen har ett ansenligt kapital att förvalta – totalt rör det sig om ungefär 30 miljoner kronor (2023). Kapitalet är fördelat på fyra olika fonder.
– Hermelinska släktfonden
– Viktor Hermelins Minne
– Ebba Sophia Ribbings minnesfond
– Lena Robertsdotters fond

Styrelsen har genom ett särskilt avtal 2015 överlåtit till Öhmans att förvalta hela vårt kapital.