Välj en sida

1911 Stockholm

Max som utsågs till ordförande vid det konstituerande mötet 1910 hälsade de 33 släktingarna välkomna som samlats på Riddarhuset. Därutöver var 12 medlemmar representerade genom fullmakter.

Joseph valdes till ordförande, man beslutade att bilda en släktförening och antog dess första stadgar. Man sände hälsningstelegram till Axel Hermelin och generalen mm Grefve Gösta Sandels.

På kvällen intogs middag på Grand Hotel Royal.
– Protokoll
– 1911 års stadgar