Välj en sida

1911 Stockholm

Max som utsågs till ordförande vid konstituerande möte 1910 hälsade de 33 släktingarna välkomna som samlats på Riddarhuset. Joseph valdes till ordförande och man beslutade att bilda en släktförening och antog dess första stadgar. På kvällen intogs middag på Grand Hotel Royal.
– Protokoll
– 1911 års stadgar