Välj en sida

Släktfonden

Flera släktingar har välvilligt gjort donationer till släktföreningen. Medlen har samlats i Släktfonden och avkastningen används för att ge ut Nätverket, finansiera hemsidan och bidra till våra sammankomster. Förutom dessa 13 personer har 20 medlemmar år 1973 skänkt sammanlagt 2190 kr som bidrag till inköp av Hermelinska kartverket, vilket numera finns på stadsarkivet i Eskilstuna.