Välj en sida

Stipendier och understöd

Släktingar har genom åren skänkt pengar till släktföreningen för att stödja våra möjligheter att skapa en levande och generös sammanhållning inom släkten. Syftet med donationerna har också uttryckligen varit att ge vidare till medlemmar vid behov, på olika sätt.

Dessa gåvor förvaltas ansvarsfullt av släktföreningen och det är ett enormt privilegium att kunna ge vidare tack vare den generositet och omtanke som visats av Hermeliner under åren. 

 

Lilly Matilda f Bexelius donerade 60 000 kr till minne av sin make Viktor. Avkastningen används till hjälp åt yngre släktmedlemmar för studier.

Eric-hermelin

Eric testamenterade 50 000 kr till Ebba Sophia Ribbings Minnesfond för att hedra sin farmor.

Lena testamenterade 3 mkr till släktföreningen för uppmuntran till sjuka, åldringar och ensamma inom släkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer
I våra riktlinjer finns mer information om villkoren för både stipendier och understöd.

Understöd
Känner du någon släkting som är sjuk, äldre eller ensam och som skulle behöva någon slags uppmuntran? Eller tillhör du själv den gruppen. Då kan släktföreningen hjälpa till genom Lena Robertsdotters fond. Skriv ett mail till johan@hermelin.com

Stipendium
Om du är medlem i Hermelinska släktföreningen, är under 28 år och bedriver eftergymnasiala studier som berättigar till studiemedel kan du få stipendium. Vi delar ut omkring  15 – 20 000 kr per läsår och individ.

Ansökan för höstterminen ska göras senast den 1 oktober och för vårterminen senast den 1 mars. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.  

Application form in english