Välj en sida

Stipendier och understöd

Understöd
Känner du någon släkting som är sjuk, äldre eller ensam och som skulle behöva någon slags uppmuntran? Eller tillhör du själv den gruppen. Då kan släktföreningen hjälpa till genom Lena Robertsdotters fond. Skriv ett mail till johan@hermelin.com

Stipendium
Om du är medlem i Hermelinska släktföreningen, inte över 28 år och bedriver eftergymnasiala studier som berättigar till studiemedel kan du få stipendium. Vi delar ut omkring  15 – 20 000 kr per läsår och individ. Släktföreningen kan också ge ekonomiskt understöd. I våra riktlinjer finns mer information om villkoren för både stipendier och understöd.

Ansökan ska göras för varje termin senast 1 oktober respektive 1 mars. 

Application form in english