Välj en sida

Stipendier och understöd

Riktlinjer
I våra riktlinjer finns mer information om villkoren för både stipendier och understöd.

Understöd
Känner du någon släkting som är sjuk, äldre eller ensam och som skulle behöva någon slags uppmuntran? Eller tillhör du själv den gruppen. Då kan släktföreningen hjälpa till genom Lena Robertsdotters fond. Skriv ett mail till johan@hermelin.com

Stipendium
Om du är medlem i Hermelinska släktföreningen, inte över 28 år och bedriver eftergymnasiala studier som berättigar till studiemedel kan du få stipendium. Vi delar ut omkring  15 – 20 000 kr per läsår och individ.

Ansökan för höstterminen ska göras senast den 1 oktober och för vårterminen senast den 1 mars. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.  

Application form in english