Välj en sida

Stipendier och understöd

Om du är medlem i Hermelinska släktföreningen, inte över 28 år och bedriver eftergymnasiala studier som berättigar till studiemedel kan du få stipendium. Vi delar ut omkring  15 – 20 000 kr per läsår och individ. Släktföreningen kan också ge ekonomiskt understöd. I våra riktlinjer finns mer information om villkoren för både stipendier och understöd.

Ansökan ska göras för varje termin senast 1 oktober respektive 1 mars. 

Application form in english