Välj en sida

Stipendier och understöd

Om du är medlem i Hermelinska släktföreningen, inte över 28 år och bedriver eftergymnasiala studier som berättigar till studiemedel kan du få stipendium. Under 2016 delar vi ut 20 000 kr per läsår och individ. Släktföreningen kan också ge ekonomiskt understöd. I våra riktlinjer finns mer information om villkoren för både stipendier och understöd.

Skicka din ansökan till ordföranden ( johan@hermelin.com ) och ange:
– Namn, adress, mailadress, telefonnummer
– Släktband (gren/kvist/blad)
– Studieintyg för den sökta terminen eller motivering för understöd
– Bankkonto eller gironummer dit utbetalning kan ske

Ansökan ska göras för varje termin senast 1 oktober respektive 1 mars.