Välj en sida

Stadgar

Släktföreningens första stadgar togs fram i samband med bildandet 1911 som därefter reviderats då och då, t ex 1937 och 1954. De senaste stadgarna antogs vid släktmötet i Hook 2016