Välj en sida

Renstad

Under slutet av 1800-talet rådde gårdens storhetstid då “gamel-baron” Axel Hermelin härskade. Gården utgjorde då ett eget litet samhälle med skola, affär, missionshus och mejeri. Antalet anställda uppgick till 125 man.

Axel Hermelin har skrivit en trevlig berättelse om sin farfar Gamle-Baron Axel på Renstad.