Välj en sida

Wijk

Samuel Gustaf fick Wijks Säteri som fideikommiss 1763 av sin moster Brita Margareta Benzelstierna. Fideikommisset överfördes 1773 till Noors gods som fadern Carl, inköpt 1761. Wijks Säteri såldes sedan 1775.

Söder om Åbo
Wijks säteri ligger på Kimitohalvön söder om Åbo. Godset är känt sedan 1420 då det ägdes av lagmannen Henrik Bitz. Genom arv fördes det vidare till ätterna Oxenstierna, Thott, Hogenskild, Bielke, Horn, Ehrenskiöld, Tungelfeldt och Benzelstierna.

Godset testamenterades till Samuel Gustaf
Carl Hermelin (1707-1789) var gift med Hedvig Ulrika Benzelstiena, vars syster Brita Margareta Benzelstierna ägde och bebodde godset. År 1763 testamenterade hon godset som fideikommiss för sin systerson sedemera bergsrådet Samuel Gustaf Hermelin.
Tio år senare överfördes fideikommisset på Noor gods som Carl hade köpt 1761.

12 år i Hermelinsk ägo
Wijk såldes sedan 1775 och var alltså en ganska kort tid i Hermelinsk ägo. Den forna huvudbyggnaden – eller karaktärsbyggnaden som det heter i Finland – finns inte kvar. Den brann 1895 varefter den nuvarande uppfördes 1905. Det är känt att några kakelugnar från den gamla karaktärsbyggnaden förts till andra ställen, bl.a. lär en finnas i Åbo slott.

Nya kontakter 1925
År 1925 återknöts kontakten mellan Hermelin och Wijk genom att Adolf och Gunhild på Thorsvi seglade till Finland och besökte godset utan att i förväg veta annat än att godset en gång hade varit i släktens ägo. Dåvarande ägarna Ragnar och Ester Reinus visade stor gästfrihet. Besöket blev början på lång vänskap mellan Thorsvi- och Wijkfamiljerna. Wijk nuvarande ägare Erik och Marina Reinius tog emot oss med stor gästfrihet vid släktmötet 1981.