Välj en sida

Alfons, domänintendenten

Carl Alfons Hermelin, 1821-1904 född i Stockholm. Alfons var föreståndare i Stockholms läns lantbruksskola i Vårby och engagerad i länets hushållningssällskap. Han tjänstgjorde som kammarråd vid domänavdelningen i Kammarkollegiet och som domänintendent i Stockholms län.

Alfons arrenderade Noor i Knivsta (1846-1853), Lockstaholm i Husby-Långhundra socken samt ägde Uddboö i Estuna socken. Alfons var gift med Sigrid f Virgin och de fick barnen August, Anna, Knut, Vilhelm och Magda.