Välj en sida

Dalby Hill

Dalby Hill AB är ett lantbruksföretag i Skåne där grisproduktionen är dominerande med 350 suggor med smågrisar i Blentarp samt 5900 slaktgrisplatser i Dalby. Brukad åkerareal är 370 ha med spannmål, potatis och sockerbetor. Dalby Hill ägs och drivs av Erik.