Välj en sida

Fröllinge

Fröllinge ligger i Halmstads kommun, Getinge socken. Slottet byggdes 1623 och benämns i äldre handlingar för Fröljunge. Det är det nordligaste av de mera betydande danska slotten i Sverige. Slottet har rötter från 1400-talet, men bebyggdes med ett stort bostadshus 1623. Från början tillhörde Fröllinge jorddrotten Aage Axelsen Thott. Senare har slottet tillhört ättlingar till samme man. 1600-talets bostadshus är väl bevarat som ett kärvt gråstenshus i två våningar, ursprungligen med sadeltak och höga gavlar. 1729 köptes Fröllinge av stadsmajoren i Malmö, Christian Didrik von Conowen. Slottet har tillhört ättlingar till von Conowen på kvinnosidan. Fröllinge restaurerades under 60-talet. Läs gärna denna lite äldre beskrivning av Fröllinges historia. Vid släktmötet 1986 berättade Rickard om Fröllinges historik.

Försök till ägarlängd

  • 14?? Ies och Påvel Fälaxson
  • 1439 Aage Axelsson Thott1623 Holger Rosenkrantz Börjesson och Vibike Thott
  • 1681 Sten Holck och Margaretha Rosenkrantz
  • 1707 Holger och Ejler Holck
  • Riborg Holck
  • 1728 Christian Didrik von Conowen (köpeskilling 27,478 dal.smt)
  • 1736 Anna-Maria Conowen och Peter Sigfrid Strahlenberg
  • 1793 Per Wollmer Brummer
  • 1832 Fredrik Brummer och Augusta af Melin
  • 1869 Johan Magnus Brummer