Välj en sida

Släktarkivet i Eskilstuna

Sedan 1970 har släktföreningen ett eget arkiv. Det är placerat i Eskilstuna stadsarkiv som vårdar vårt släktarkiv omsorgsfullt och utan kostnad. Anledning till att det blev just Eskilstuna var att dåvarande ordföranden Elias bodde i Eskilstuna och hade kontakter med kommunen. Med tiden har arkivet tillförts ytterligare handlingar och består nu av sex delar:
– Hermelinska släktföreningen
– Brita Hermelins personarkiv
– Bergsingenjör Elias Hermelins samling
– Konstnären mm Olof Hermelins samling
– Åsby Herrgårdsarkiv
– Ingeborg Hermelins personarkiv

I den här länken har kan du söka efter olika dokument i Släktarkivet och få en uppfattning om innehållet. Om du endast anger sökordet Hermelin får du upp en komplett innehållsförteckning över vårt arkiv. Om du anger fler sökord blir det naturligtvis färre men mer specifika träffar. Vill du läsa handlingarna är du välkommen att kontakta Stadsarkivet.