Välj en sida

Släktarkivet i Eskilstuna

Sedan 1970 har släktföreningen ett eget arkiv. Det är placerat i Eskilstuna stadsarkiv som vårdar vårt släktarkiv omsorgsfullt och utan kostnad. Anledning till att det blev just Eskilstuna var att dåvarande ordföranden Elias bodde i Eskilstuna och hade kontakter med kommunen.

Med tiden har arkivet tillförts ytterligare handlingar och består nu av sex delar:
– Hermelinska släktföreningen
– Brita Hermelins personarkiv
– Bergsingenjör Elias Hermelins samling
– Konstnären mm Olof Hermelins samling
– Åsby Herrgårdsarkiv
– Ingeborg Hermelins personarkiv

Lyssna på stadsarkivarie Tomas Carlberg intressanta berättelse om vårt släktarkiv

Söker du något särskilt dokument?

I den här länken har kan du söka efter olika dokument. Du kan inte läsa dokumenten men du ser titlarna. Om du endast anger sökordet Hermelin får du upp en komplett innehållsförteckning över vårt arkiv. Om du anger fler sökord blir det naturligtvis färre men mer specifika träffar. Vill du ta del av handlingarna på plats är du välkommen att kontakta Stadsarkivet.