Välj en sida

Viktor Hermelins Minne

Viktor Hermelin, Åsbygrenen föddes 1868 och dog 1915. Han var lärare i bokföring på Ulltuna lantbruksinstitut och sedermera också kassör vid Förenade Svenska Tobaksfabrikerna.

Lilly Matilda f Bexelius (1876-1950) var Viktors maka och donerade i sitt testamente aktier i Uddeholm, Investor och Sockerfabriken till ett värde av 60 000 kr till stiftelsen Viktor Hermelins Minne.

Fonden kom att förvaltas av släktföreningen som antagit särskilda stadgar för stiftelsen. Avkastningen används till hjälp åt yngre släktmedlemmar för studier.