Välj en sida

1916 Alvastra

Styrelsens ordförande Joseph valdes att leda mötet med 48 deltagare. Eugénes försäljning av släktminnen från Noor skapade en hel del diskussioner, vilka beskrivs utförligt i både protokollet och styrelsens berättelse. Tryggve meddelade att han skänker en tavla målad av hans far Olof. Ernst framhöll att släkten skulle låta sig representeras vid kommande adelsmöte när frågor om den Pauliska donationen skulle beslutas. Genom Gunni Hermelin f Pauli kan många släktingar komma att beröras. Vidare kan man läsa flera intressanta nekrologer i styrelsens berättelse.