Välj en sida

The Search Äventyr och Expeditioner

The Search Äventyr och Expeditioner ägs av Fredrik Hermelin. Företaget hjälper dig att planera och göra varje resa och varje destination till ett äventyr. Vi gör det möjligt med många års erfarenhet av planering och projektledning.