Välj en sida

2001 Nyköping

Släktmötet ägde som vanligt rum under helgen före midsommar, 15-17 juni. Det vi särskilt minns är gästabudet på Nyköpingshus och besöket på Marieberg. Vi tog ett viktigt beslut om att vidga medlemsskapet till att även omfatta utgifta kvinnors barn. En närmare beskrivning av det lyckade mötet med nästan 160 deltagare finner du i Nätverket. Fler bilder från släktmötet hittar du nedan och dokumentation av mötet i
– verksamhetsberättelse
– Släktmötesprotokoll