Välj en sida

1931 Sigtuna

Mötet avhölls i Humanistiska läroverkets samlingssal med 43 släktingar. Eftersom ordförande Joseph inte kunde delta av hälsoskäl öppnade äldste närvarande släkting Tryggve mötet och Ernst svingade sedan ordförandeklubban. Fonderna uppgick till 20 000 kr och mötet beslutade då att föreningen ska förvalta tillgångarna och inte ställas under Riddarhusdirektionens förvaltning. 

Det hade uppdagats att en ofrälse person boende i Eskilstuna under 1880 talet antagit vårt släktnamn. Styrelsen uppdrogs ombesörja att dennes avkomlingar fick annat släktnamn. I mötesprotokollet kan du läsa mer om vad som avhandlades. 
Mötesprotokoll

Vi saknar namn på tre personer. Dom är numrerade 1-3. Kan du hjälpa till?