Välj en sida

Gripenberg

Gripenbergs slott uppfördes åren 1663-67 med riksmarskalken greve Carl Gustav Wrangel som byggherre. Slottets arkitekt var troligen Nicodemus Tessin d ä. Arkitekturen påminner om Skokloster i Uppland, som liksom Gripenberg uppfördes av Wrangel. Hans mor, Margareta Grip, gav namn åt slottet.

Gripenbergs slott är ett av landets största och äldsta träslott med en bred huvudlänga och fyra tornbyggnader, en i varje hörn. Ursprungligen var slottet rödfärgat med grå pilastrar och spåntak. Strax före 1780 försågs den rödfärgade huvudbyggnaden med brädpanel som gulmålades. Mycket av slottets fasta inredning från byggnadstiden försvann, när August Söderling Hermelin på 1820-talet lät genomföra en omfattande renovering. Kvar finns dock målningar gjorda av Anders Björn på 1600-talet. I slottet finns ett omfattande gårdsmuseum. Gripenberg har genom de senaste årens restaureringar återfått en del av sin 1600-talsprägel. Till anläggningen hör åtta envåningsflyglar som inrymmer bostäder, magasin och bodar. Tågresenärer som reser sträckan Tranås-Nässjö ser det vackra gula träslottet på höger sida strax efter Tranås.

Gripenberg har skildrats i många olika sammanhang. Här följer några.
– Olof Hermelin (konstnären) har skrivit en dråplig berättelse om Majorskan Wittings fester på Gripenberg.
– Göteborgsposten – Här tassar Wrangel