Välj en sida

Styrelsen

Hanna Jessing, Olof Hermelin, Cornelia Hermelin, Johan Hermelin, Jenny Hermelin, Ulf Hermelin, Fredrik Hermelin

Vid varje släktmöte väljs en styrelse och andra funktionärer för en period av fem år. I juni 2022 valdes ovanstående styrelse. Har du några frågor, förslag eller något annat som berör släktföreningen är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

 

  • Organisationsnummer: 802001-4265
  • Kontonummer: 5811-10 017 46
  • Plusgiro: 151816-6
  • Bankgiro: 5273-3789