Välj en sida

Styrelsen

Vid varje släktmöte väljs en styrelse och andra funktionärer för en period av fem år. I juni 2022 valdes ovanstående styrelse. Har du några frågor, förslag eller något annat som berör släktföreningen är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

  • Organisationsnummer: 802001-4265
  • Kontonummer: 5811-10 017 46
  • Plusgiro: 151816-6
  • Bankgiro: 5273-3789