Välj en sida

Axel, riksdagsmannen

Samuel Axel Hermelin, 1818-1915 var född på Gripenberg och student i Uppsala. Axel var ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866-1868. Axel var fideikommisarie på Gripenberg och Mörbylunds egendomar samt ägde egendomarna Traneryd, Göberg, Ulvåsa, Renstad och Åsby. Axel var gift med Eugenia Fjellstedt. De fick barnen Gustaf, Lydia, Josef, Elisabet, Eric, Ebba, Karin och Teodor