Välj en sida

Axel, gamle-baron

Samuel Axel Hermelin, 1818-1915 var född på Gripenberg  som son till August Söderling och Ebba Sophia f Ribbing.

Axel var gift med Eugenia Fjellstedt. De fick barnen Gustaf, Lydia, Josef, Elisabet, Eric, Ebba, Karin och Teodor.

Axels barnbarn Peter Fabian Samuel Axel som var folkskollärare i Mjölby har skrivit en biografi om gamle-baron och Renstad.

Axel var ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866-1868.

Axel var fideikommisarie på Gripenberg och Mörbylund samt ägde många egendomar runt Tåkern som t ex Traneryd, Göberg, Ulvåsa, Renstad och Åsby som totalt omfattade ca 4 000 tunnland. Under en period hade Renstad 1 500 tunnland under plogen. Där fanns mejeri berömt för sin helfeta ost och sin skummjölksost . Cirka 300 kor och 3 000 får betade på markerna .

Axels stora projekt var att torrlägga hela Tåkern för att stora delar av marken skulle användas för jordbruk. År 1879 skriver gamle-baron till Kungens befallningshavare och anhöll om att få sänka sjön . Majoriteten av strandägarna var kallsinniga . År 1903 ligger förslaget till Tåkerns utplåning klar. Stridens vågor går höga och många blir ovänner för livet. År 1907 fastställde regeringen sänkningsplanen. En livlig naturskyddsdebatt startar. Lantbruksstyrelsen tillstyrker 600 000 kronor i statsbidrag för projektet medan Väg och vattenbyggnadsstyrelsen 1911 avstyrkte beslutet och därmed föll hela projektet.