Välj en sida

Ebba Sophia Ribbings Minnesfond

Ebba Sophia Ribbing var stiftsjungfru och levde mellan 1790 och 1883. Tillsammans med sin make August Söderling Hermelin bebodde de och brukade Gripenberg. Du kan läsa mer om Ebba i Hermelinska Nätverket nr 4

Hennes sonson, Eric Hermelin testamenterade 50 000 kr till Ebba Sophia Ribbings Minnesfond för att hedra sin farmor och ville att fonden skulle förvaltas av släktföreningen.

I fondens stadgar framgår att avkastningen skall utbetalas som stipendium eller understöd åt kvinnliga medlemmar vilka varken är eller varit gifta.

Erics beslutsvåndor kan man avläsa i hans testamente. Han skrev hela tolv versioner. Släktföreningen tilldelades först 800£ i testamente 3, därefter 20 000 kr i testamente 6 vilket adderades med ytterligare 10 000 kr i testamente 8. I testamente 11 fastställdes att fonden skulle uppgå till 50 000 kr.

I ett av tilläggen förtydligar Eric att “afkastningen deraf endast skall tillkomma quinnliga medlemmar av slägten Hermelin, som hvarken äro eller varit gifta”.

I testamentena kan man också läsa hur han vill att hans ännu ej publicerade översättningsarbeten skall tryckas, hans donation för inköp av jord i Palestina för landsflyktiga judar och mycket annat intressant. Vi rekommenderar en studie av Erics testamente. Här kan du läsa mer om Eric.