Välj en sida

Sven, idrottsledaren

Sven var chef för Stadion i Stockholm, tillhörde Sveriges olympiska ledning och var medlem i organisationskommittén för OS i Stockholm 1912.

Sven David Alfred, (1856-1923) var militär och idrottsorganisatör. Han gifte sig 1896 med Anna Sofia Olsson och de fick barnen David, Sven, Åke och Margareta.

Vid sidan av militärtjänstgöringen inriktade Sven sitt huvudintresse på idrotten i vid mening och var en av de allra främsta inom idrottsrörelsens pionjärgeneration. Sven var en av de tennisutövare som på 1890-talet omgav kronprins Gustav. Till en början engagerades han dock framför allt av hästsporten.

Sven blev ledamot av RF:s överstyrelse (1917—23) och – trots bristfällig praktisk erfarenhet i grenen – ordförande i Svenska skidförbundet. I den funktionen bidrog han bl a till att tona ned ett tidigare konkurrensförhållande mellan skidförbundet och skid- och friluftsfrämjandet.

Svens idrottsliga verksamhet var målmedvetet inriktad på praktiska resultat. Hans förmåga att ekonomiskt och organisatoriskt föra stora idrottsevenemang i hamn torde vara oöverträffad. En aristokratisk läggning i förening med viss obenägenhet för debatt och diskussion gjorde att han inte alltid framstod som ett samlande namn. Förutom Balck, Edström och kungafamiljen har sannolikt ingen betytt mer för den idrottens utveckling till en omfattande folkrörelse.