Välj en sida

Riksarkivet

År 1919 deponerades ett antal Hermelin-papper till Riksarkivet. Vi vet inte innehållet i depositionen och inte heller vem som gjorde den. Tio år senare i september 1929 deponerade Max Hermelin, Vårdberga, Borensberg för Hermelinska släktföreningens räkning följande handlingar vilka tillhört Eugène Hermelin, Noor.

  • Sex konvulut med lösa handlingar, huvudsakligen brev till Samuel Gustaf och C.S
  • Sju band räkenskaper 1810-1831 och en undervisningsbok
  • Söderlings registratur 1766-1778 ombesörjande bankens växeloperationer