Välj en sida

1966 Stockholm

Det var ca 140 personer som samlades en vacker junidag i Riddarhusets trapphall. Huvudmannen Alf öppnade mötet i Riddarhussalen varefter ordförande Elias ledde förhandlingarna. Årsavgiften höjdes till 20 kr. Gunnar Ahlström som skrivit boken “De mörka bergen” om Samuel Gustaf Hermelin. Middagen avnjöts i Lantmarsalksalen och natten avslutades med dans i den stora hallen. Söndagen färdades sällskapet med båt till Sturehof och Drottningholm.
– Styrelseberättelse
– Protokoll
 Carins berättelse om släktmötet