Välj en sida

Thorsvi

Torsvi gård ligger i Uppland, i Torsvi socken. Gården ägdes under 1500-talet av svenska kronan. Thorsvi gavs i förläning av kung Johan III till Peder Månson Utter. Thorsvi var då ett prästgårdshemman och platsen där kyrkan står ingick. Kyrkan ifrån slutet av 1200-talet vilar på ofri grund.

Huvudbyggnaden är uppförd 1783 och förmodligen har det stått en tidigare huvudbyggnad på samma plats. De stora flyglarna är uppförda i slutet av 1700 talet och de mindre troligen har byggts kring 1820-1830. Landarealen är 528 ha samt 250 ha vatten i Mälaren. 

Gården köptes av
Carl Maximilian Hermelin 1863 och har därefter gått i arv till
Axel Adolf,
Gunhild Elisabeth,
Carl Hugo Adolf ,
Carl Gustaf Skragge och ägs sedan 2020 av
Johan Maximilian. 

Vid en hembygdsafton 1940 höll Gunhild ett föredrag om Thorsvi-bygden och dess historia. Vid släktmötet 1996 berättade Adolf om Thorsvi.