Välj en sida

Thorsvi

Torsvi gård ligger i Uppland, i Torsvi socken. Byggnaderna är av trä med brutna tak och är troligen från 1600-talets senare del. Huvudbyggnaden byggdes om under 1700-talet. Gården ägdes under 1500-talet av svenska kronan.

Gården är på drygt 300 ha

Gården köptes av Carl Maximilian Hermelin 1863 och har därefter gått i arv till Axel Adolf, Gunhild Elisabeth, Per Adolf, Carl Hugo Adolf och ägs numera av Carl Gustaf Skragge och ägs numera av Gustaf Wilhelm Skragge.

Vid en hembygdsafton 1940 höll Gunhild ett föredrag om Thorsvi-bygden och dess historia. Vid släktmötet 1996 berättade Adolf om Thorsvi.