Välj en sida

Thorsvi

Invid kyrkan ligger Torsvi gård. Det är en herrgård, vars huvudbyggnad är av trä. Den har brutet tak och är troligen från 1600-talets senare del. Den byggdes om under 1700-talet. Gården ägdes under 1500-talet av kronan. Numera ägs herrgården av Carl och Margareta Hermelin.

Vid en hembygdsafton 1940 höll Gunhild ett föredrag om Thorsvi-bygden och dess historia. Vid släktmötet 1996 berättade Adolf om Thorsvi.