Välj en sida

Eugéne – den siste på Noor

Eugéne föddes 1865 som son till Claes Fredrik Samuel och Amalia Matilda Gustava Cronhielm af Hakunge. Matilda var hovfröken hos prinsessan Eugenie efter vilken Eugéne fick sitt namn. Stavningen Eugen förekommer också. Han var ogift och avled 1925.

Eugéne var 23 år, när han blev fideikommissarie till Noor. Han var också kapten vid Upplands regemente samt kammarherre.

Eugéne var en egendomlig personlighet, inte utan konstnärlig begåvning, men närmast en bohemtyp med oron i blodet. För gårdens skötsel saknade han både intresse och utbildning. Någon förståelse för pengar hade han inte. När han behövde rörelsekapital för sina många resor, oftast i Italien, var det bara att sälja någon dyrbarhet på Noor. Fideikommisset naggades hårt och gården vansköttes.

När Noor 1917 såldes och blev penningfideikommiss, var det för att rädda vad räddas kunde. Efter Eugénes död övergick fideikommissrätten till Alfons gren. I Eugénes testamente framgick att förutom 2 000 kr som tillföll Max skulle återstoden bilda en fond som förvaltas av Riddarhuset och avkastningen utdelas som uppfostringsbidag. År 2021 uppgick fondens kapital till drygt 600 000 kr.

Inga-Lena Hellberg har i sin artikel ”Förlorade Noor för kärleken till Italien” skrivit en kort biografi om Eugéne.