Välj en sida

1921 Mariefred

Vid släktföreningens 10-års jubileum i Gripsholm/Mariefred deltog 54 släktingar. Det berättades att Joseph, Erik, Carin Cagney och Carl å Thorsvi hade skänkt betydande belopp till föreningen. Tillgångarna uppgick nu till 14 755 kr.

Monumentet över Samuel Gustaf Hermelin av konstnären Gösta Almgren hade avtäckts i Luleå den 21 september 1917.

Tvisterna kring försäljningen av Fideikomisset Noor och dess tavelsamling beskrevs utförligt i styrelsens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse
Släktmötesprotokoll

Förstora bilden genom att högerklicka och öppna bilden i ny flik