Välj en sida

Carl Samuel, kammarherren

Carl, 1791-1865 var kammarherre och fideikommisarie på Noor. Carl Samuel började som auskultant i Svea hovrätt där han senare blev extra ordinarie notarie. Under 1813-1814 års fälttåg var han kanslist i generalauditörsexpeditionen hos kronprins Carl Johan. 

Carl Samuel var första gången gift 1819 med Amalia Christina Sahlgren. De fick barnen Fredrik, Alfons, Amelina och Herman. Carls andra gifte var med Fredrika Charlotte Bonde. De fick inga barn.