Välj en sida

Carl, Glas-Calle

Glas Calle, 1897-1979 växte upp i Stockholm med föräldrarna Adolf och Ingeborg f Strömberg. Efter reservofficersutbildning studerade han vid Stockholms högskola. Med inspiration från sin morbror kom Carl att ägna sig åt glasindustrin. Han verkade vid flera glasbruk i Småland där han kom att träffa sin blivande fru Ingrid Löthner. Efter sin pensionering fortsatte Carl att vara verksam inom glasbranschen. Carl utnämndes till Riddare av Vasaorden. Hans författargärning omfattar bl a
– Fakta om glas
– Glasboken
– Glaset frestade mig (outgivna minnesbilder som finns i släktföreningens arkiv)

Carl och Ingrid fick barnen Erik, Magdalena och Christina. Erik har skrivit en kort biografi om sin far.