Välj en sida

Alf, agronomen

Filip Alfons Magnus Vilhelm Hermelin, 1893-1977 föddes i Åhus och kallades för Alf. Han var agronom utbildad vid Ultuna lantbruksinstitut, ryttmästare i kavalleriets reserv, Smålands Husarer, Riddare av Nordstjärneorden och rektor vid Jönköpings läns Lantmannaskola i Tenhult.

Alf började sin bana som journalist men kom snabbt in på den bana som skulle bli hans hela värld nämligen att få leda verksamheten vid Lantmannaskolan ända intill pensioneringen 1955. Att det var eleverna vid skolan som kom i första hand kunde man inte misstolka även om ledarskapet för skoljordbruket också ingick i hans åtaganden. Alf hade en för samtiden mycket stor kärlek för svensk litteraturhistoria och hans kunskaper inom ämnet var imponerande. Under en period under Elias ordförandeskap var Alf vice ordf i släktföreningen.

Tillsammans med sin första hustru Ingeborg Håkansson fick han barnen Elisabeth och Nils-Magnus.