Välj en sida

1961 Stockholm

Inte mindre än 140 personer deltog i detta släktmöte. Vi samlades på Hotell Foresta på lördagsförmiddagen och intog senare en lunch. På eftermiddagen erbjöds besök på Millesgården eller att besa regalskeppet Wasas bogsering. Middag på Sjöofficersmässen på Skeppsholmen avslutade lördagen. Söndagen inleddes med en kort andakt i Sankta maria kyrka vid Strömnerska och Hermelinska gravkorset. Vid lunchtiden vandrade vi runt på Noor herrgård och mötet avslutades med lunch på Särsta Wärdshus i Knivsta.
– Program
– Styrelseberättelse
– Ekonomisk redovisning
– Protokoll
– Elias berättelse om släktmötet
– Davids anförande vid 50-årsjubiléet