Välj en sida

Svens kvist

Sven var gift med Anna f Olson. Deras ättlingar är vitt spridda i världen; Tyskland, Canada, Venezuela, Spanien och USA, mest i Kalifornien. I bilden hittar vi Donald längst ned till höger som har glatt oss med sin närvaro de senaste släktmötena. Här kan du se en mer komplett släkttavla över Svens kvist.